• ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ 

 • ΠΡΟΒΟΛΕΣ | ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ

  SCREENINGS-EVENTS|APOLLON THEATER

   

   

   

  Κράτησε δωρεάν θέση στις προβολές στο Θέατρο Απόλλων μέσω: ticketservices.gr 

  Reservation is free for the participation to documentary screenings and musical events at Apollon Theater. Reservation through ticketservices.gr

   

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

  WORKSHOPS - RESERVATION

  Κράτησε δωρεάν θέση στα εργαστήρια του τριήμερου του Φεστιβάλ μας. Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

  Reservation is free for the participation on all of the workshops. Due to restricted number of participants, priority will be held based on the time of the application

   

   

 • broken image

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

  ARCHITECTURAL DOCUMENTATION WORKSHOP

  Εργαστήρι καταγραφής ιστορικών κτηρίων σε κίνδυνο, με τη μεθοδολογία της MONUMENTA και της HERMeS

  Workshop for recording historic buildings at risk, using the methodology of MONUMENTA and HERMeS.

  broken image

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ

  ASRTISTIC REUSE WORKSHOP WITH CHALKPAINT

  Θεωρητική και πρακτική εξάσκηση και εκμάθηση των πιο βασικών τεχνικών βαφής και αναπαλαίωσης με χρώματα κιμωλίας, πάνω σε ξύλινο αντικείμενο.

  Theoretical and practical training and learning of the most basic techniques of painting and restoration with chalk paints, on a wooden object.

  broken image

  ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

  PRESERVING MAGNETIC MEDIA

  Το εργαστήριο αυτό παρέχει μια εισαγωγή στο έργο του APEX 2024: Greece, συμπεριλαμβανομένης μιας επισκόπησης των τεχνικών ψηφιοποίησης μαγνητικών μέσων (VHS) που φυλάσσονται στο αρχείο του σταθμού.

  Τhis workshop provides an introduction to the work of APEX 2024: Greece, including an overview of digitization techniques for magnetic (VHS) media held in the station’s archive. WORKSHOP IN ENGLISH

  broken image

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ MURAL

  HISTORICAL MURAL WORKSHOP

  Εργαστήριο για μεθοδολογία δημιουργίας εικαστικού mural σε κτήριο, με σύνθεση βασισμένη στην ιστορία του κτηρίου

  Workshop focused on the methodology of creating an artistic mural based on thehistorical backhround of a building

  broken image

  ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

  CREATING SORIES OUT OF MEMORIES OF BUILDINGS

  Εργαστήριο για μεθοδολογία δημιουργίας ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, πάνω στην καταγραφή ιστοριών των κτηρίων και των κατοίκων τους

  Workshop focused on the methodology of creation a short documentary about stories of buildings and their residents