• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ

    Chalk of the Town